JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
  VSB Vancouver School Board

เรียนที่โรงเรียนรัฐบาลเมืองแคนคูเวอร์ โรงเรียนแคนคูเวอร์สคูลบอร์ด หลักสูตรนานาชาติ

ยินดีต้อนรับสู่แวนคูเวอร์โรงเรียนรัฐบาลเมืองแวนคูเวอร์
โรงเรียนแวนคูเวอร์สคูลบอร์ด (VSB) หลักสูตรนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 หรือ เรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียนแวนคูเวอร์สคูลบอร์ด
โรงเรียนแวนคูเวอร์ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติ! โรงเรียนของเรามีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีคุณครูที่ทุ่มเทในการสอนและ ดูแลนักเรียน อีกทั้งมีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• ปีการศึกษาเริ่มเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน
• โดดเด่นด้านวิชาการ ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก
• ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษามณฑลบริติชโคลัมเบีย หรือหลักสูตรระยะสั้น
• มีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
• บริการโฮมสเตย์
 
เกี่ยวกับเมืองแวนคูเวอร์
• ประชากรประมาณ 2,500,000 คน
• อุณหภูมิอยู่ที่ 5-27 องศาเซลเซียส
• มีเที่ยวบินถึงสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์
• มีบริการ และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลากหลายภาษา รวมถึงบริการด้านสุขภาพ
 
โรงเรียนแวนคูเวอร์ มีวิชาเลือกมากมาย
• ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา แคลคูลัส บัญชี กฎหมาย
• วงดนตรีสากล ออร์เคสตร้า การร้องประสานเสียง การแสดง การเต้นรํา กราฟิก การออกแบบแฟชั่น และ ภาพยนตร์
• พลศึกษา ชมรมกีฬา
• ภาษาฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และจีน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนแบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)
 นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการเป็นพิเศษ สามารถลงเรียนในหลักสูตร การเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Courses) ในวิชาแคลคูลัส คอมพิวเตอร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีการเปิดสอน

​โรงเรียนประถมศึกษา
 • โรงเรียนเปิดรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในเมืองแวนคูเวอร์
 • โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง เกรด 7
 • ในหลากหลายพื้นที่ โดยการเลือกโรงเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเด็ก, อายุ และที่ตั้งของบ้าน พักอาศัย
   
  โรงเรียนภาคฤดูร้อน
  โรงเรียนเปิดสอนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิ่งหาคม ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาการ สันทนาการ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
   
  หลักสูตร
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย
 • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป
 • ระดับอนุบาล (อายุ 5-12 ปี)
 • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจํานวน 20-30 คน
 • ขนาดโรงเรียน : 400-2,000 คน
 • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู : นักเรียน 20-30 คน ต่อครู 1 คน
 • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
 • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษาเกรด 12 ที่มี
 • คุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครเรียนต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาได้
   
   มาตรฐานการศึกษาของแวนคูเวอร์
 • หน่วยกิตจากแวนคูเวอร์สคูลบอร์ด เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โปรดตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาในประเทศของคุณถึงการยอมรับ และความต้องการเพิ่มเติม
 
 School Calendar
 
DESIGNATION 2019-2020 School Year 2020-2021 School Year
International student orientation (elementary) August 22, 2019 August 27, 2020
International student orientation (secondary) August 26 & 27 August 31 & September 1
Timetabling for international students at home schools August 28 - 30 September 2 - 4
First day of classes September 3 September 8
Thanksgiving Day October 14 October 12
Remembrance Day November 11 November 11
 
Winter vacation period
December 23, 2019 –
January 3, 2020
December 21, 2020 –
January 1, 2021
Orientation for new international students (January entry) January 6, 2020 January 4, 2021
 
Schools reopen after Winter vacation
 
January 6
 
January 4
Orientation for new international students (February entry) February 3 February 1
BC Family Day February 17 February 15
Spring Break March 16 - 27 March 15 - 26
Schools reopen after Spring vacation March 30 March 29
Good Friday April 10 April 2
Easter Monday April 13 April 5
Victoria Day May 18 May 24
Administrative day June 26 June 25
Schools close June 26 June 25
 
 
 
                          โครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษานานาชาติ สำหรับปีการศึกษา 2563-2564
 
        กำหนดการ 10 เดือน(กันยายน-มิถุนายน)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินแคนาดา เงินไทย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $200 4600
ค่าเล่าเรียน $15,000 345000
ค่ารักษาพยาบาล $1,100 25300
ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์    
ค่าลงทะเบียน $550 12650
ค่าผู้ดูแล $525 12075
ค่าโฮมสเตย์ $9800 (980*10months) 225400
ค่าโฮมสเตย์รายวัน,หากน้อยกว่า1เดือน    
สำหรับการเข้าพักในเดือน กันยายน 2563:มาถึง 30 สิงหาคม,ปฐมนิเทศในวันที่ 31 สิงหาคมหรือ 1 กันยายน 2563 $64(32 per day*2days) 1472
รับ-ส่ง สนามบินเท่านั้น $100 2300
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด $27339 628797
       กำหนดการ 10 เดือน (กันยายน-มกราคมหรือ กุมภาพันธ์-มิถุนายน)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินแคนาดา เงินไทย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $200 4600
ค่าเล่าเรียน $7500 172500
ค่ารักษาพยาบาล $500 11500
ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์    
ค่าลงทะเบียน $550 12650
ค่าผู้ดูแล $525 12075
ค่าโฮมสเตย์ $4900 (980*5 months) 112700
ค่าโฮมสเตย์รายวัน,หากน้อยกว่า 1เดือน    
สำหรับการเข้าพักในเดือนกันยายน 2563:มาถึง 31 สิงหาคม
ปฐมนิเทศวันที่31สิงหาคมหรือ 1 กันยายน 2563
$64 ($32 per day x 2 days) 1472
สำหรับการเข้าพักในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :มาถึง31 มกราคม
2564,ปฐมนิเทศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
$32 ($32 per day x 1 day) 736
รับ-ส่ง สนามบินเท่านั้น $100 2300
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด    
สำหรับการลงทะเบียน เดือนกันยายน 2563 $14339 329797
สำหรับการลงทะเบียน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 $14307 329061
โปรดทราบ: มีการคิดค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ต่อเดือนตามปฏิทินปฏิทิน จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์เพิ่มเติม 736 บาทต่อวันหาก
          พักน้อยกว่าหนึ่งเดือน