JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ประเทศนิวซีแลนด์
สำหรับน้องๆ อายุ 13 ปี ขึ้นไป 
 
 • ระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • วันที่ 20 -12 พฤศภาคม 2567
 • รับจำกัดเพียง 15 คน เท่านั้น!
วัตถุประสงค์ของโครงการ             
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในโรงเรียนมัธยม Waiuku College ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้บัดดี้ที่เป็นชาวนิวซีแลนด์ไว้ค่อยเป็นเพื่อนร่วมเรียนและทำกิจกรรมในโรงเรียน นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ที่สอนในระดับชั้นเรียนนั้นๆ แบ่งเข้าชั้นเรียนตามอายุและความเหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ESOL  ร่วมกับพื่อนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนสำหรับบางคาบ นอกจากนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการทัศนศึกษาใน เมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งการเดินทางเรียนรู้นอกห้องเรียนจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากการที่นักเรียนได้เห็นโลกกว้าง และได้ค้นหาฝันของตัวเอง และนำประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองและสังคมได้อย่างดีเยี่ยม

โรงเรียน Waiuku College เป็นโรงเรียนมัธยม สหศึกษา ที่มีความโดดเด่น มีนักเรียนจำนวนประมาณ 950 คน เปิดสอนระดับ Year 9 ถึง Year 13  โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน  ทั้งทางด้านวิชาการ การเป็นผู้นำ ศิลปะ การบริการ และโอกาสทางด้านกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนมีสอนกีฬาหลากหลายประเภท  รวมถึง เทนนิส รักบี้ คริคเก็ต ฟุตบอล ขี่ม้า บาสเก็ตบอล ปีนเขา ยิงปืน และอื่นๆ  Waiuku College ตั้งอยู่ในเมือง Franklin ทางตอนใต้ของ Aukland ซึ่งจะห่างจากสนามบินนานาชาติ Auckland ประมาณ 1 ชั่วโมง
กำหนดการเดินทาง
ระหว่างเดือนวันที่ 20 เมษายน – 12 ตุลาคม 2567
คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 1. อายุ 13 ปีขึ้นไป ( อนุโลมให้นักเรียนอายุ 12 ปี เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน)
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์และกฎของโครงการได้
 4. ไม่เคยทำผิดกฏหมายเรื่องวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ค่าโครงการ 179,000 บาท รวม
 1. เรียนเต็มวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
 2. กิจกรรมนอกโรงเรียน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
 3. ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ถึงที่พัก (บ้านโฮสบางบ้านเดินมาโรงเรียนได้ บางบ้านต้องนั่งรถโรงเรียน)
 4. ค่าเดินทางตามระบุในโปรแกรม
 5. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางต่างประเทศ
 6. ที่พักกับครอบครัว (Host family)  อาหาร  มื้อ เช้า  กลางวัน เย็น
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - โอ๊คแลนด์ ชั้นประหยัด  (น้ำหนัก 23 กก)
 8. ค่าดำเนินการวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า (ยื่นแบบปกติ)
 9. ครูพี่เลี้ยง เดินทางจากไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 11. ค่าทัศนศึกษาตามโปรแกรม รวมตั๋วค่าเข้า เช่น กิจกรรมผจญภัย Adrenalin Forest, เยี่ยมชมฟาร์ม, Weta Workshop และอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 300 - 400  ดอลล่าร์นิวซีแลนด์
 2. ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนด ค่าทำพาสปอร์ต ค่าเติมเงินโทรศัพท์ ช้อปปิ้ง และอื่นๆ
เงื่อนไขการสมัครและชำระค่าโครงการ ( 179,000 /คน)
 1. งวดแรก จำนวน 50,000 บาท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
 2. งวดที่สอง จำนวน 60,000 บาท ภายใน 10 มกราคม 2567
 3. งวดที่สาม จำนวน 69,000 บาท ภายใน 31 มกราคม 2567
 4. หากนักเรียนเปลี่ยนใจไม่เดินทาง ภายใน 10 มกราคาม 2567 จะขอสงวนไม่คืนเงินงวดแรก และหากเปลี่ยนใจไม่เดินทางหลัง 31 มกราคม 2567 จะไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิก