JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
  
   La Trobe Melbourne

La Trobe Melbourne Pathway to La Trobe University ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1967 เป็นหนึ่งในสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย La Trobe ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ดี ที่สุดของออสเตรเลีย
 
ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกันกับ La Trobe University Melbourne Campas (Bundoora) สําหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร Diploma กับ La Trobe Melbourne สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อ ในระดับชั้นปีที่2 ของ La Trobe University ได้เลย

• นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของ La Trobe University ในระดับปริญญาตรีได้ทันทีที่จบหลักสูตร Diploma 
• La Trobe Melbourne ตั้งอยู่ในตัววิทยาเขตของมหาวิทยาลัย La Trobe เลย 
• นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมของการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ดีกว่านักเรียนที่เข้า Direct Entry
 • ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะและจํานวนนักเรียนที่ไม่มากเกินไปทําให้นักเรียนสามารถซักถามกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
โปรแกรม Diploma เป็นโปรแกรมที่ช่วยปรับพื้นฐานให้นักเรียน และเป็น Pathway เข้าศึกษาต่อ 2 ที่ La Trobe University มี 5 หลักสูตร คือ
• Diploma of Bioscience 
• Diploma of Business 
• Diploma of Health Sciences
 • Diploma of IT
 • Diploma of Mass Media and Communications
 
โปรแกรม Foundation Studies เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับพื้นฐานให้นักเรียน และเป็น Pathway เข้าศึกษาต่อปี 1 ที่ La Trobe University มี 4 หลักสูตร คือ
• Foundation Studies for Business and Humanities
 • Foundation Studies for IT
 • Foundation Studies for Health and Life Sciences 
• Foundation Studies for Engineering and Computer Science
 
มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตร มากมาย เตรียมพร้อมให้กับน้กศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียนตามความสนใจดังนี้
  • บัญชี และการวิเคราะห์การเงิน
  • ธุรกิจและการจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว และบริการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
  • การพยาบาล
  • กฎหมาย และอาชญวิทยา
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีวิชาที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3ปี ในขณะที่ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการเรียนแบบบรรยายและทำงานวิจัยในสาขานั้นๆ